Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach z dnia 8.02.2016 r.