Protokół nr 8/2015 z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach z dnia  07.10.2015 r.