Protokół z zebrania wiejskiego w Paniowach z dnia 01.06.2015 r