Protokół nr 6-2015 z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach z dnia 25.05.2015 r