Protokół nr 5/2015 z 7.04.2015r. z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach