Protokół nr 4/2015 z 3.03.2015r. z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach