Wnioski, postulaty i zapytania z zebrania wiejskiego w Paniowach, które odbyło się dnia 14 stycznia 2015 roku.