Borowa Wieś

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: ul. Buczka - ul. Gliwicką - ul. Przelotową - potokiem Jasienica - granicą miasta - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 :5 000.

Uchwała nr XXVIII/417/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.11.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Uchwała nr XXIII/379/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.06.2008 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu określonego jako Borowa Wieś (rejon ul. Malinowej)

Uchwała nr XXXI/575/2009 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.02.2009 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenów położonych w Borowej Wsi

Uchwała nr XLVII/972/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.06.2010 w sprawie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu określonego jako "Borowa Wieś" w obrębie działek 464b/18, 467/21 przy ulicy Piaskowej

Uchwała nr XLIX/1000/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2010 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

Uchwała nr XLI/1077/2014 z dnia 27.05.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego w granicach działek nr 79/1 i 78/1 przy ul. Gliwickiej

Uchwała nr XII/283/2015 z dnia 29.09.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu przy ul. Piaskowej

Uchwała nr XVIII/438/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – BorowaWieś przy ul. Kukułczej

Uchwała nr XVIII/437/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Równoległej

Uchwała nr XVIII/436/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Piaskowej

Uchwała nr XVIII/435/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Oświęcimskiej

Uchwała nr XVIII/433/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Buczka

Uchwała nr XXVI/581/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Buczka II

Uchwała nr X/105/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Równoległej i Gliwickiej w Mikołowie

Uchwała nr XXXV/321/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera - obszar nr 1, przy ul. Oświęcimskiej - obszar nr 2, przy ul. Młyńskiej - obszar nr 3 w Mikołowie