1. Warsztat mechaniczno - blacharski, naprawa i wymiana opon.

2. Zmiana technologii produkcji w istniejącej hali produkcyjnej na potrzeby firmy Sylingen Polska Sp. z o.o. Zajmującej się produkcją polegającą na brykietowaniu i konfekcjonowaniu żelazostopów

3. Modernizacja układu wodno - mułowego Zakładu Przeróbczego „Haldex - Panewniki”

4. Budowa serwisu wymiany opon samochodowych

5. „Rozbudowa istniejącego Zakładu Przeróbczego Haldex - Panewniki w Mikołowie przy ul. Kościuszki 200”

6. Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych w  instalacji zlokalizowanej w Mikołowie przy ul. Towarowej 11

7. Projekt przebudowy mostu oraz kładki dla pieszychnad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej wMikołowie