Decyzje środowiskowe 2011 rok

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozszerzenie działalności Proekologicznego Składu produktów Stalowych i Złomu na potrzeby stacji demontażu pojazdów samochodowych dla zakładu „STALZŁOM-3” Sp. z o.o. w Mikołowie przy Dzieńdziela 40” z dnia 14 kwietnia 2008 roku, Nr 05/2008, znak: BGO/7624/297/08 wydanej dla STALZŁOM-3 Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Dzieńdziela 40 w Mikołowie.

Budowa stacji paliw płynnych ze zbiornikiem naziemnym, dwupłaszczowym o pojemności 5000 [l], 5,0[m3] wraz z dystrybutorem i instalacja technologiczną – paliwo olej napędowy, działka nr 901/7, ul. Bielska, Mikołów

Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w Mikołowie, km 14+613-14+942 strona zachodnia, km 16+137- 17+454 strona wschodnia, km 17+460-19+133 strona zachodnia, km 21+948-22+641 strona zachodnia o szerokości 2,5 m

Wykonanie projektu rowu odwadniającego na terenie leśnym wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji (w tym pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę) dla KWK S.A. Oddział KWK Bielszowice

Adaptacja istniejącego terenu na potrzeby stacji demontażu pojazdów samochodowych na terenie Firmy Handlowej Rajmund Muller zlokalizowanej w Mikołowie