Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 28 listopada 2016