Wnioski, postulaty i zapytania z posiedzenia 27 sierpnia 2015 roku