Wnioski, postulaty i zapytania z posiedzenia 24 sierpnia 2015 roku