Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 14 września 2016