Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 16 czerwca 2016