Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 31 maja 2016