Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 7 stycznia 2016