Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 3 grudnia 2015