Protokół nr 1/2016 z posiedzenia Rady Sołeckiej Borowej Wsi z dnia  22.01.2016 r.