Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Rady Sołeckiej Borowej Wsi z dnia  26.11.2015 r.