Interpelacja Radnej Stanisłwy Hajduk-Bies dotycząca nieprawidłowości występujących przy podpisaniu umowy pomiędzy Gminą a Stowarzyszeniem AKS Mikołów.