Uchwała XXXVII/725/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa