Uchwała XXXVII/724/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa