Uchwała XXXVII/723/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie zmiany lokalnego programu pomocy społecznej