Uchwała XXXVI/702/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Janusza Korczaka w Mikołowie, obejmującej strukturę organizacyjną klas I - III w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Janusza Korczaka w Mikołowie obejmującą strukturę organizacyjną klas I - III