Uchwała XXXVI/700/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie