Uchwała XXXVI/699/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II w Mikołowie