Uchwała XXXVI/695/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendiów Burmistrza Mikołowa