Uchwała XXXIII/657/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Mikołów i jej jednostkom budżetowym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 złotych