Uchwała XXXII/648/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie przeznaczenia do zbyca działki położonej w Mikołowie przy ul. Na Wzgórzu, obręb Mikołów.