Uchwała XXXII/638/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu Miasta Mikołowa za rok 2016