Uchwała nr XXXI/636/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie nazwy ulicy w Mikołowie