Uchwała nr XXXI/626/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie powołania Rady Seniorów w Mikołowie oraz nadania jej statutu

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XXXIII/660/2017 z dnia 29.08.2017 r.