Uchwała nr XXX/625/2017 z dnia 8.05.2017 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Mikołów w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim