Uchwała nr XXIX/621/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia udziału w nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Gołębiej 4