Uchwała nr XXIX/616/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie Statutu Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr XXXIII/661/2017 z dnia 29.08.2017 r.
- nr XII/115/2019 z dnia 27.08.2019 r.