Uchwała nr XXIX/615/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu