Uchwała nr XXVII/600/2017 z dnia 21.03.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie