Uchwała nr XXVII/593/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XVIII/185/2019 z dnia 17.12.2019 r.