Uchwała nr XXVII/588/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/587/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej