Uchwała nr XXVI/578/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie dopłat do 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów