Uchwała nr XXVI/573/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego