Odpowieź na Interpelacje Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie wątpliwości związanych z podpisaniem dokumentów mających wpływ na finanse gminy - umowa użyczenia pomiędzy Gminą Mikołów a Związkiem Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny (BGM1.6850.7.2015, z dnia 30.09.2015) oraz - porozumienie pomiędzy Śląskim Ogrodem Botanicznym a Golf Park