Uchwała nr XIII/309/2015 z dnia 27.10.2015 w sprawie zamiany nieruchomości położonych przy Rynku w Mikołowie