Uchwała nr X/212/2015 z dnia 30.06.2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Miodowej