Uchwała nr VIII/157/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie, przy ul. Katowickiej 24, polegającego na likwidacji Oddziału Przedszkolnego