Uchwała nr VIII/130/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/1015/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 marca 2014 r.