Uchwała nr LXI/596/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr LXII/607/2022 z dnia 22.11.2022 r.