KOMISJA RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA - 30.01.2017 ROK, GODZ. 16:30

KOMISJA RM NR 9 - STATUTOWA - 31.01.2017 ROK, GODZ. 15:00

KOMISJA RM NR 6 DS. SPOŁECZNYCH - 31.01.2017 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 1 DS. SAMORZĄDU - 1.02.2017 ROK, GODZ. 16:00

KOMISJA RM NR 7 DS. KULTURY, SPORTU, INFORMACJI I PROMOCJI - 1.02.2017 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 5 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - 2.02.2017 ROK, GODZ. 15:30

KOMISJA RM NR 3 DS. GOSPODARKI MIEJSKIEJ - 2.02.2017 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 2 DS. BUDŻETU - 6.02.2017 ROK, GODZ. 15:00

KOMISJA RM NR 6 DS. SPOŁECZNYCH - 13.02.2017 ROK, GODZ. 17:00 w sali sesyjnej w budynku przy ul. K. Miarki 15  - temat wiodący spotkania: omówienie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego

KOMISJA RM NR 8 - REWIZYJNA - 9.02.2017 ROK, GODZ. 15:00 

KOMISJA RM NR 8 - REWIZYJNA - 23.02.2017 ROK, GODZ. 15:30