Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z platformy Przyjazne Deklaracje, dzięki której wypełnienie obowiązku podatkowego jest proste jak nigdy dotąd. Właściciele nieruchomości, roli, lasów oraz środków transportowych powyżej 3,5 t mogą przygotować deklaracje lub informacje on-line:

  • na podatek od środków transportu
  • na podatek od nieruchomości
  • na podatek rolny
  • na podatek leśny.

Platforma pomoże w wypełnieniu deklaracji lub informacji, wyjaśni trudne urzędowe pojęcia, automatycznie dobierze stawki, wygeneruje deklaracje wraz z załącznikami do PDF. Wydrukowane dokumenty można podpisać odręcznie, wysłać pocztą albo doręczyć osobiście. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną podpisując je profilem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ze względu na wspólne bezpieczeństwo i oszczędność Twojego czasu jest to rekomendowana forma złożenia dokumentów do Urzędu.